PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc Tècnic/a de Suport a la Secretaria Tècnica i Administració
Nom del lloc Tècnic/a de Suport a la Secretaria Tècnica i Administració
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats 1
Lloc de treball Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a professional per incorporar-se a un Organisme de l'Administració Pública.

REQUERIMENTS:

- Experiència contrastada en gestió administrativa a les administracions públiques, en especial, l’Ajuntament de Barcelona.

- Titulació de grau superior en administració o titulacions universitàries en gestió pública, administració d’empreses, ciències socials o humanitats.

- Domini del català i castellà parlat i escrit. Anglès de nivell intermig.

- Coneixement dels programes del paquet office, en especial, Excel (càlcul).

- Habilitats pel treball en equip i pel treball autònom, rigor, organització, actualització de coneixement i obertura al canvi.

- Actitud proactiva i responsable en el seguiment i resolució integral d’un ampli ventall de taques pròpies d’una secretaria tècnica i administració que dóni suport a comptabilitat.

ES VALORARÀ:

- Coneixements bàsics de comptabilitat i del programa SAP-ecofin.

- Coneixements bàsics de dret administratiu.


Lloc de treball Tècnic/a de Suport a la Secretaria Tècnica i Administració
Tipus de contracte
Estudis Llicenciatura /Grau Universitari
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Experiència professional Al menys 1 any
Funcions
  1. Gestionar les necessitats relatives a l’oficina, a l’equip i a recepció, així com les convocatòries i preparatius logístics de reunions, seminaris i jornades.
  2. Gestionar tots els procediments administratius, preparar expedients i elaborar la documentació necessària per donar resposta als requeriments i rendició de comptes com a consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
  3. Gestionar tot el procediment de contractació pública de contractes menors i oberts des de la preparació de documents pel perfil del contractant fins a la formalització dels contractes i dels respectius expedients.
  4. Fer el seguiment pressupostari d’ingressos i de despeses amb les corresponents gestions relatives a seguiment de facturació i pagaments amb finançadores i amb proveïdors, incloent la realització d’assentaments comptables al programa SAP-ecofin, donant suport a comptabilitat.
  5. Gestionar les convocatòries i preparar la documentació corresponent pels òrgans de govern del consorci.
Salari brut anual 1400€ a 1600€ bruts al mes (pagues incloses)
Competències requerides
Jornada p Data inici 01/03/2018
Horari De dilluns a divendres de 9h a 14:30h Data fi