PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc Psicopedagog Servei per Adolescents Nouvinguts
Nom del lloc Psicopedagog Servei Adolescents Nouvinguts
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats 1
Lloc de treball
Descripció

PREOGESS hem de contractar un Psicopedagog (noi per tal de garantir la paritat de l'equip) per incorporar-se a un servei de l'Administració Pública que té com a objectiu la prestació d'una orientació individual a adolescents nouvinguts reagrupats en el seu procés d'inserció educativa i d'adaptació del nou entorn.

Horari: de dimarts a divendres per la tarda més els dissabtes al matí (26.5h/setmana)


Lloc de treball
Tipus de contracte
Estudis
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional
Funcions

- Acompanyament individual en l'àmbit educatiu i de lleure.

- Assessorament a families reagrupades.

- Suport als professionals i als diferents serveis d'atenció a persones nouvingudes en intervencions adreçades als joves reagrupats.

- Coordinació amb els referents territorials. 

-Coordinació del punt de trobada.

Salari brut anual 1200€ a 1400€ bruts al mes (amb pagues incloses)
Competències requerides
Jornada p Data inici
Horari 26.50h/setmana Data fi