PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc Mediador/a Intercultural amb col·lectiu Filipí
Nom del lloc Mediador/a Intercultural amb col·lectiu Filipí
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS SL hem de contractar a un/a professional per incorporar-se a un servei de l'administració pública de Barcelona que té com a objectiu la intervenció amb la comunitat filipina per tal de reduir les desigualtats socials en salut a partir de l’acció comunitària, el treball en xarxa i la participació, des d’una perspectiva intercultural, de gènere i per cicle de vida.

 

REQUERIMENTS

- Coneixement de les característiques de la comunitat filipina.
- Experiència prèvia en projectes de mediació intercultural i/o en projectes de salut i educació.
- Formació en mediació intercultural, mediació comunitària, i/o salut pública, etc.
- Experiència prèvia i/o formació en perspectiva intercultural, de gènere i per cicle de vida.
- Coneixement de català i castellà a nivell oral i escrit.
- Coneixement de l'idioma tagalo.
- Coneixements informàtics nivell mitjà/alt.

HORARI: 19h a la setmana flexibles de dilluns a divendres (excepcionalment es pot treballar nits i/o caps de setmana).

PERIODE DE CONTRACTACIÓ: Suplència de durada indeterminada.


Estudis
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Experiència professional Al menys 1 any
Funcions

- Definició d'estratègies amb els diferents actors del territori per a la promoció de la salut comunitària de la comunitat filipina.
- Disseny, dinamització i gestió de projectes comunitaris conjuntament amb els actors del territori a partir de necessitats en salut identificades, posant especial atenció a la salut sexual i reproductiva, violència masclista, drogodependències i parentalitat.
- Identificació de nous agents que s’incorporin als ja existents, en la interlocució amb l’administració i la participació comunitària en l’àmbit de salut.
- Facilitar a la comunitat filipina l’accés als serveis i recursos de salut del barri.
- Promoure el treball en xarxa, la coordinació i l’articulació amb els recursos del territori i amb les diverses comunitats del territori en relació a la salut comunitària.

Salari brut 900€ a 1.000€ bruts al mes mab les paques incloses.
Competències requerides
Jornada p
Horari flexible