PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc Monitor Ludoteca
Nom del lloc Monitor per Ludoteca
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un Monitor (noi per tal de garantir la paritat de l'equip) per cobrir una supència de durada indeterminada a una Ludoteca de Barcelona.

Horari: 30h a la setmana distrubuides en tardes de dilluns a divendres, més dijous al matí.


- Experiència en lloc similar, preferiblement Ludoteques.
- Usuàri habitual d'eines ofimàtiques (excel, word, etc...)
- Incorporació Immediata.


Estudis CFGS Animació Sociocultural o Monitor/a
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Experiència professional Al menys 1 any
Funcions

Funcions:
•Planificar, preparar i avaluar les activitats d'educació en el lleure (motrius, ludicoesportives, de tècniques manuals i artístiques, etc.) adaptades a les característiques dels infants.
•Analitzar les necessitats i les característiques del col•lectiu de nens i nenes dels quals és monitor.
•Dissenyar les activitats, amb els corresponents objectius, continguts i mètodes.
•Coordinar les activitats amb la resta d'accions de la Ludoteca.
•Elaborar o reunir els materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat.
•Valorar els resultats processuals i finals de l'activitat desenvolupada, amb l'aplicació de les tècniques i els procediments d'avaluació adequats.
•Establir contacte regular amb els pares o tutors dels nens i nenes, dels quals és monitor.
•Implementar les activitats d'educació en el lleure planificades.
•Duur a terme les activitats i vetlla pel bon desenvolupament de les mateixes, a l'hora que n'assegura el correcte seguiment per part de tots els participants.
•Educar en valors convivencials i relacionals a través del lleure.
•Coordinació amb l'equip de monitors.
•Col•laborar en altres activitats programades.
•Dinamització de l'espai familiar.

Salari brut 1.000€ a 1.100€ bruts al mes amb les pagues incloses
Competències requerides
Jornada p
Horari