PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc Tècnics/ques en Educació Infantil Escola Bressol Municipal
Nom del lloc Tècnics/ques en Educació Infantil Escola Bressol Municipal
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats
Ubicació
Descripció

Estem buscant Tècnics/ques en Educació Infantil per incorporar-se a la borsa de treball d'Escoles Bressol Municipals de la zona del Vallès Occidental i Barcelonès.

Es requereix incorporació immediata, residència al territori del Vallès Occidental o Barcelonès i nivell C de català


Estudis CFGS Educació Infantil
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Experiència professional Al menys 1 any
Funcions

Col·laborar amb els/les mestres-tutors/es del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu de l'alumnat, principalment en el desenvolupament d'hàbits d'autonomia i en l'atenció a la les necessitats bàsiques dels infants, amb les funcions següents:

  • Participar en la preparació i desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge: organització de l'aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió.
  • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge d'hàbits d'autonomia de l'alumnat.
  • Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor.
  • Col·laborar en les activitats específiques d'atenció a les necessitats bàsiques dels infants.
  • Participar en processos d'observació dels infants.
Salari brut 1.300€ a 1.400€ bruts al mes amb le spagues incloses
Competències requerides
Jornada Jornada a tiempo parcial Data inici
Horari Data fi