PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc OT2019/0007
Nom del lloc Tècnic/a en Intervenció Social Allotjaments per Col·lectiu Sense Llar
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats 2
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar 2 professionals per incorporar-se a uns Allotjaments Individuals amb Serveis Col·lectius per persones sense llar i/o  en situació d'exclusió social greu.

Horari: 23.75h setmanals distribuides en setmana curta i llarga (curta de 3 dies i llarga de 4) treballant els dies laborables de 10h a 14h i de 15h a 18h, i els caps de setmana i festius de 10h a 16h.

 

Formació requerida: Diplomatura o superior en qualsevol de les disciplines socials (Treball Social o Educació Social).


Estudis Diplomatura
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Experiència professional Al menys 1 any
Funcions

- Valoració i diagnosi de la primera acollida i sortida.

- Actuar com a referent del cas.

- Treball directe individual.

- Observació de les habilitats socials, laborals i de vida quotidiana i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.

- Elaboració (junt amb la persona referent derivadora) del pla de treball individual.

- Valoració, diagnòstic i pronòstic per al seguiment conjunt amb l'equip del servei.

- Suport per a la presa de decisions.

- Coordinació amb altres serveis del territori, Centre d'Atenció Primària, entre d'altres.

- Manteniment actualitzat de la documentació.

- Organització d'activitats socioeducatives en funció de necessitats de les persones.

- Vetllar i garantir la correcta organització de la vida quotidiana i la dinàmica de l'allotjament.

- Garantir els acompanyaments que calguin.

- Cerca activa d'ahbitatge per tal de faciltar la sortida del servei.

- Cerca de formació laboral
- Cerca de feina.
- Realització d’activitats socioeducatives adreçades a les persones ateses.
- Complementar la direcció del centre en tot allò que li delegui.
- Suport a la gestió administrativa dels preus públics d’acord amb les obligacions establertes a l’apartat de la clàusula 7.1.i) del present Plec.
- Vetllar per la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones usuàries i per l’organització de la vida quotidiana als allotjaments: alimentació, higiene, horaris, entre d’altres.
- Durant els caps de setmana i festius restarà de guàrdia localitzable a través de mòbil en cas d´urgència i de manera combinada amb el servei de direcció.
- Gestió del punt de trobada: Oferta oberta i d'accés lliure d'activitats que no requereix d'objectius específics de pla de treball (biblioteca, jocs de taula, accés ordinadors, televisió,…)
- Gestió de les activitats programades: Programar i portar a terme activitats durant tota la jornada que permetin millorar els hàbits personals i d'integració social. Aquestes actuacions podran ser per entrevistes individuals o grupals, mitjançant espais d'animació, tallers i qualsevol altra tècnica que pugui ajudar a la inserció social de les persones.

Salari brut 1.100€ a 1.200€ bruts al mes amb les pagues incloses.
Competències requerides
Jornada Jornada a tiempo parcial Data inici
Horari Data fi