PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc OT2019/0007
Nom del lloc Auxiliars Socials Allotjaments per Col·lectiu Sense Llar
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats 2
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar 2 professionals per incorporar-se a uns Allotjaments Individuals amb Serveis Col·lectius per persones sense llar i/o  en situació d'exclusió social greu.

Horari: 25.6h setmanals distribuides en setmana curta i llarga (curta de 3 dies i llarga de 4) treballant els dies laborables de 10h a 15h i de 15:30h a 18h, i els caps de setmana i festius de 10h a 16h.


Estudis CFGS Integració Social
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Atenció a persones vulnerables

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional Al menys 1 any
Funcions
 • Control d´entrada al centre, tant als allotjaments com al servei de menjador i resta d’espais comuns, inclòs punt de trobada.
 • Control de centraleta telefònica.
 • Comunicació de les incidències que puguin afectar tant la persona usuària com el funcionament del centre. Preveure i aplicar les accions preventives que es considerin.
 • Gestionar els conflictes que es puguin derivar en l’ús del servei.
 • Control de les necessitats de provisionament diari i de manteniment quotidià, en especial pel que fa al menjador social.
 • En referència a la resta de l’edifici, garantir la comunicació de les incidències que es produeixin en els espais comunitaris .
 • Control de la bugaderia
 • Control de la codificació dels apartaments
 • Gestió del punt de trobada: Oferta oberta i d'accés lliure d'activitats que no requereix d'objectius específics de pla de treball (biblioteca, jocs de taula, accés ordinadors, televisió,…)
 • Gestió de les activitats programades: Programar i portar a terme activitats durant tota la jornada que permetin millorar els hàbits personals i d'integració social. Aquestes actuacions podran ser per entrevistes individuals o grupals, mitjançant espais d'animació, tallers i qualsevol altra tècnica que pugui ajudar a la inserció social de les persones.
 • Suport a les tasques de la direcció del Centre.
 • Atenció a les demandes expressades per les persones usuàries
 • Acompanyament presencial de les persones, en especial d’aquelles que presenten més dificultats per origen, idioma i altres factors.
 • Complementar la direcció del centre en tot allò que li delegui.
 • Suport al seguiment intensiu de les persones amb especials necessitats o dificultats i amb aquelles que no fan un ús adequat de l’equipament.
 • Acompanyament en la realització de gestions quotidianes tant dins de l’allotjament com fora.
Salari brut 1.000€ a 1.100€ bruts al mes amb les pagues incloses.
Competències requerides
Jornada Jornada a tiempo parcial Data inici
Horari Data fi