PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc OT2019/0016
Nom del lloc Tècnic/a Intervenció Social en Espai Públic
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un professional per incorporar-se a un servei Municipal de Barcelona que té com a finalitat la gestió de conflictes d'àmbit social i natural multifactorial a l'espai públic.

Incorporació maig 2019

Horari 32.44h/setmana (horari rotatiu)


Estudis Llicenciatura /Grau Universitari
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Formació requerida: Diplomatura o Grau en Treball Social, Educació Social o relacionats.

Molt valorable formació complementària en Mediació i gestió de conflictes.

Experiència professional Al menys 1 any
Funcions

- Realització d'accions d'intervenció, mediació i facilitació socioeducativa, tant a l'espai públic com a les comunitat de veïns.

- Activació de serveis municipals competents per cada una de les problemàtiques detectades.

- Accions per tal d'afavorir la convivència, reforçar els vincles comunitaris, impulsar el desenvolupament de les comunitats, i detectar pràctiques i situacions de vulnerabilitat per tal d'activar les accions necessàries per la seva millora.

- Intervenció en front dinàmiques inapropiades i/o usos de l'espai públic que dificultin la convivència.

- Prospecció i diagnosis d'espais seleccionats sobre els que s'ha detectat alguna situació de conflicte.

- Suport als vincles i projectes comunitaris.

- Abordatge d'estereotips, discursos negatius i rumors que perjudiquin la convivència.

- Detectar situacions de mal us dels habitatges.

- Facilitar l'organització del veïnat a l'àmbit de les comunitats de veïns.

- Detecció, intervenció i derivació de problemàtiques de convivència.

- Detecció de situacions de vulnerabilitat econòmica i social.

- Intevenció en front dinàmiques inadequades derivades de l'acumulació de persones en zona d'oci nocturn.

Salari brut 2.200 - 2.400€ bruts amb pagues incloses
Competències requerides

Habilitats de mediació i negociació

Capacitat d'atenció multicultural

Empatia, habilitats de relació social, comunicació i escolta activa.

Capacitat d'anàlisi, valoració i gestió.

Jornada Jornada a tiempo parcial Data inici
Horari rotatiu Data fi