PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

DADES PERSONALS:

Posible error
Posible error
Posible error
Posible error
Selecciona:
 • No
 • Cotxe
 • Moto
 • Cotxe i moto
Posible error
Posible error
Posible error
Posible error
Posible error
Posible error
Posible error

FORMACIÓ:

Seleccioni grau superior:
 • Llicenciatura - Grau en Pedagogia
 • Diplomatura/Grau treball Social
 • CFGM o CFGS Administració
 • CFGS Integració Social
 • CFGS Animació Sociocultural o Monitor/a
 • CFGS Integració Social o Monitor/a
 • Diplomatura/Grau en Infermeria
 • CFGS Educació Infantil
 • Magisteri en Educació Infantil
 • Llicenciatura/Grau Psicopedagogia
 • Carnet de Manipulació d'Aliments
 • Llicenciatura /Grau Universitari
 • Grau
 • Llicenciatura
 • Diplomatura/Grau Educació Social
 • Diplomatura / Grau Educació Social
 • Diplomatura
 • FP Grau superior
 • FP Grau Mitjà
 • Batxillerat
 • ESO
 • EGB
 • Primària
 • Altres
 • Màster
 • Postgrau
Posible error
Posible error
AfegirAfegir
Idioma:
 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Francès
 • Àrab
 • Xinès
 • Urdu-Punjabi
Posible error
Nivell:
 • Baix
 • Mig
 • Alt
 • Natiu
Posible error
AfegirAfegir
Posible error

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Posible error
Posible error
Posible error
Posible error
Posible error
Posible error

ALTRES:

Posible error
Posible error
Seleccioni'n un:
 • A convenir
 • Menys de 10.000
 • De 10.000 a 15.000
 • De 15.000 a 20.000
 • De 20.000 - 25.000
 • De 25.000 a 30.000
Posible error
Posible error
Posible error