PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc OT2019/0046
Nom del lloc Educador/a Social
Data límit presentació
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Arenys de Mar
Descripció

PROGESS hem de contractar un educador/a social per un servei diürn preventiu, fora d'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges d'infants i joves entre els 6 i 14 anys, ubicat a Arenys de Mar.

Incorporació gener 2020

25,85 hores setmanals, en horari de dilluns a divendres de 16h a 20h i dijous o divendres de 10h a 13h.

Salari: 1.100€ - 1.300€ bruts mensuals amb pagues incloses.


Estudis Diplomatura/Grau Educació Social
Formació complementària:

No requerida però valorable formació en:

Valorable experiència de treball amb infants i joves

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Desenvolupar la gestió i animació del servei: activitats lúdiques, de reforç escolar, dinàmiques de grups, tallers i altres activitats dirigides, etc.

Establir la programació general d'acord al projecte i realitzar la seva avaluació. Participar en l'elaboració del reglament de règim intern i la programació anual.

Recollir la informació a través dels registres pertinents per fer la valoració dels indicadors. Control de compres.

Elaborar les fitxes d'observació i el pla de treball individual dels infants. 

Conèixer la realitat infantil de la zona i connectar amb els diferents grups i/o entitats amb iniciatives i recursos existents per tal d'organitzar activitats fora del servei i apropar els infants a altres instal·lacions i recursos del seu entorn.

Potenciar la presència i la participació dels nens i nenes en les diverses activitats de caràcter sociocultural que tinguin lloc al municipi.

Realitzar les reunions amb els familiars responsables dels infants de manera periòdica.

Coordinar-se amb els professionals de serveis socials o altres serveis, si s'escau.

Participar en projectes municipals.

Programar i implementar el casal d'estiu.

Fer la proposta dels grups de casal d'estiu, juntament amb les educadores de SS i gestionar el procés d'inscripció del mateix.

Altres tasques que s'assignin des de la Corporació Municipal.

Salari brut
Competències requerides
Jornada Data inici
Horari Data fi