PROGESS - Portal de treball

Portal de treball

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2020/0001
Nom del lloc Tècnic Intervenció Social
Núm. llocs ofertats 1
Lloc de treball Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un tècnic d'intervenció social (home per mantenir la paritat en l'equip) per un servei que té com a objectiu l'atenció social al sensellarisme a l'espai públic.

11,55h/setmanals

Contracte per una reducció de jornada

Horari: 40% de la jornada és nocturna

Salari: 8.000€ - 9.000€ bruts anuals.

Incorporació immediata


Estudis Grau Universitari
Formació complementària:

Grau o Diplomatura en Treball Social o Educació Social (o titulació equivalent o superior amb experiència professional d’1 mínim d’un any en atenció social a col·lectius d’alta vulnerabilitat social).

Experiència professional Mínim 1 any
Funcions

Prospectar l’espai públic, els assentaments i les dinàmiques d’assentaments i recollida i traspàs d’informació quantitativa i qualitativa a l’Oficina Tècnica.

Complir els procediments, protocols i instruccions de treball del servei.

Responsabilitzar-se del primer contacte amb els usuaris en medi obert.

Fer la primera atenció, recollida d’informació, valorar i fer el diagnòstic social dels usuaris i orientar la intervenció social del cas.

Valorar el grau de vulnerabilitat dels usuaris.

Vincular els usuaris al servei.

Assumir la referencia social de les persones ateses, amb l’elaboració del Pla de Treball en funció del diagnòstic concret, i del seguiment d’aquest pla.

Dissenyar, executar i fer el seguiment d’activitats educatives grupals.

Dissenyar i elaborar els materials didàctics necessaris per executar les activitats.

Fer el treball de camp i recollir la informació per l’avaluació de l’impacte comunitari i a l’espai públic, identificar dinàmiques, deficiències i problemàtiques i valorar els indicadors de risc.

Dissenyar, executar i avaluar propostes d’intervenció social sobre l’espai públic.

Desenvolupar i executar de processos de mediació i intermediació comunitària.

Recollir la informació de cada actuació als sistemes informàtics establerts i elaborar els informes socials necessaris.

Fer les propostes de prescricpció de prestacions/recursos/serveis necessàries.

Coordinar les actuacions amb els professionals d’altres serveis i entitats implicades en la intervenció amb els usuaris dels que en sigui referent i fer-ne el seguiment.

 

Salari brut anual 8.000€ - 9.000€ bruts anuals.
Competències requerides

Capacitat d’observació i anàlisi.

Capacitat per la valoració i diagnosi de casos.

Coneixements per elaborar plans de treball i fer el seguiment dels mateixos.

Coneixements d’intervenció socioeducativa.

Coneixement d’atenció multicultural.

Coneixements de la cartera de serveis socials i recursos públics, privats i associatius a l’abast.

Habilitats de comunicació i per a l’escolta activa.

Habilitats de mediació i negociació.

Capacitat d’adaptació, flexibilitat i treball en equip.

Capacitat per al treball col·laboratiu.

Coneixement de l’idioma català i castellà i, preferiblement, de l’anglès i/o francès.

Coneixements d’eines d’ofimàtica.

Capacitat per a la redacció d’informes

Jornada Jornada a temps parcial Data inici
Horari Data fi