PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2022/0001
Nom del lloc Treballador/a Social Urgències i Emergències Socials
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació
Descripció

PROGESS hem de contractar 1 Treballadors/es Socials per un servei de l'administració pública de Barcelona que té com a objectiu l'atenció a persones que pateixen una situació d'urgència o emergència social.

Contracte temporal

Horaris rotatius de dilluns a divendres

Salari a 38h/setmanals: 2.000€ - 2.100€ bruts mensuals

Incorporació immediata


Estudis Diplomatura/Grau Treball Social
Formació complementària:
Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional 1 any
Funcions

Fer entrevistes al centre o als domicilis dels usuaris/es.

Realitzar informes de vulnerabilitat relacionats amb desnonaments.

Recollir la informació de cada actuació en el sistemes informàtics establerts i elaborar els informes socials que se li requereixin.

Conèixer i complir els protocols, procediments i instruccions de treball i fer mitjançant el Coordinador/a del Centre, les propostes de millora que valori oportunes per als Serveis.

Proporcionar als afectats el suport necessari.

Salari brut
Competències requerides
Jornada - Data inici
Horari Data fi