PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2019/0016
Nom del lloc Mestre/a Escola Bressol Municipal
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Vallès Occidental
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a Mestre/a en Educació infantil per incorporar-se a una Escola Bressol Municipal de la zona del Vallès Occidental.

Contracte eventual a 35h/setmanals

Horari de dilluns a divendres de 9h a 17h i dimecres de 17h a 19h

Durada del contracte: fins 31/07/2022 amb possibilitats de continuïtat

Salari: 1.700€ - 1.800€ bruts mensuals

Incorporació immediata

 


Estudis Diplomatura/Grau Educació Infantil
Formació complementària:

Valorable formació en Psicomotricitat, estimulació precoç, etc.

Preferentment residència al territori del Vallès Occidental

Nivell C de català

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Realitzar la seva tasca educativa amb infants en el primer cicle de l'educació infantil amb les funcions següents:

-Atendre directament els infants, sent el responsable del grup assignat, en el seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic, com psíquic i social i de la seva neteja personal, vestit i alimentació. També atendre la vigilància i custodia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.

-Formar part de l'equip educatiu participant en l'elaboració, l'execució i l'avaluació dels projectes que s'estableixin en el pla general de funcionament del centre.

-Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d'atenció als infants.

-Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l'educació i el desenvolupament dels infants.

-Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l'aula.

 

Salari brut 1.700€ - 1.800€ bruts mensuals
Competències requerides
Jornada Jornada a temps complet Data inici 19/01/2022
Horari Data fi