PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2019/0027
Nom del lloc Educador/a Social
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a Educador/a Social per un equipament integral diürn per persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. 

Contracte indefinit a 37,75h/setmanals.

Horaris: rotació de 3 setmanes. 

1a setmana: dimecres i dijous de 9h a 20h.

2a setmana: dilluns i dimarts de 9h a 20h i dimecres de 8h a 18h.

3a setmana: dilluns, dimarts i divendres de 9h a 20h i dissabte i diumenge de 10h a 20h.

Salari: 1.900€ - 2.000€ bruts mensuals

Incorporació immediata


Formació:

Titulació imprescindible: Educador/a Social 

Valorable: Exclusió social, drogodependències, etc.

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Contacte i recollida d’informació de les persones usuàries acollides per valorar tipus d’intervenció a realitzar i informar dels recursos existents.

Disseny d’un pla de treball individualitzat d’acord amb la persona usuària en funció de les seves necessitats i característiques.

Disseny i execució d’un programa d’activitats i tallers a realitzar durant el dia.

Control i seguiment de les persones usuàries durant el temps que estiguin acollides.

Establir accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de la persona usuària en el servei i l’acceptació d’aquestes cap a altres recursos de la xarxa més adients.

Coordinar i/o derivar els casos als serveis necessaris pel desenvolupament dels processos d’inclusió de cada persona usuària.

 

Competències requerides