PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2022/0001
Nom del lloc Educador/a - Habitatges col·lectiu sense llar
Núm. llocs ofertats 2
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar a dos  educadors/es socials per a un projecte que té com a objectiu la intervenció social amb col·lectius en risc d'exclusió social que resideixen en habitatges socials municipals.

Contractes per cobertura de vacances a 38,5h/setmanals

Horari: Dilluns de 9h a 19h, dimarts de 12h a 20:30h, dimecres de 12h a 20:30h, dijous de 10 a 18:30h, divendres de 9h a 16:30h (una 

Salari: 1.800€ - 1.900€ bruts mensuals

Períodes de contractació: del 04/07/2022 fins al 26/08/2022 i del 27/09/2022 al 18/10/2022


Formació:
Experiència professional Mínim un any
Funcions

Primera acollida d’usuaris  usuàries.

Informar del funcionament de l’habitatge i de l’entorn. Normativa i contracte.

Elaboració i seguiment conjunts del Pla de treball establert amb el referent social del cas i la família.

Vetllar i garantir la correcta organització de la vida quotidiana i la dinàmica de l’habitatge.

Treball directe individual: suport psicosocial, ajudar a prendre consciència de la situació, seguiment del grau d’adaptació al Servei, oferir suport pel control de la situació emocional.

Observació de les habilitats socials, laborals i de la vida quotidiana i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.

Observació de les habilitats parentals, si és e cas, i posterior intervenció per a la millora de les mateixes. Vetllar per una adequada dinàmica familiar.

Aportar elements per la valoració, diagnòstic i pronòstic pel seguiment conjunt amb el referent social del cas.

Suport per a la presa de decisions.

Coordinació amb el referent social del cas, escoles, CAP, ...

Manteniment de la documentació actualitzada.

Garantir els acompanyaments que calguin.

Regular les situacions de conflicte que es puguin produir i prendre les mesures adients, en situacions d’urgència i conjuntament amb el referent social del cas en la resta de casos.

Competències requerides