PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2018/0042
Nom del lloc Coordinador/a Projecte d'Inserció d'Adolescents Nouvinguts i/o Refugiats
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a professional per Coordinar un projecte que té com a objectiu l'acompanyament, introducció i integració d'adolescents nouvinguts/des reagrupats/des i/o refugiats/des en la realitat de la seva nova ciutat de residència a través d'activitats lúdiques, educatives i cultirals.

Contracte eventual fins data 15/10/2022 a 37,5h/setmanals

Horari: de dilluns a divendres, matins i dues tardes a determinar

Salari: 2.100€ - 2.200€ bruts mensuals

Incorporació immediata


Formació:

Formació imprescindible: Llicenciatura en Pedagogia, Psicologia o similar.

Experiència en organització d'activitats, coordinació d'accions i equips

Es valorarà un nivell alt d'ucraïnès

Certificat negatiu de delictes sexuals

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional Mínim un any
Funcions

- Planificació i programació:

Responsable de la gestió de les activitats de tots els districtes: programació, execució, seguiment i avaluació.

Definició de les estratègies generals d'intervenció.

- Supervisió i control.

Suport als professionals i sdeguiment de les activitats quotidianes de cadascú dels equips de treball.

Valoració periòdica de l'activitat amb els mateixos criteris per tots els districtes.

- Documentació:

Elaboració de fitxes i models de recollida de dades i informació.

Elaboració de documentació tècnica (informe de seguiment de les activitats i memòria)

Orientació en l'elaboració d'informació de seguiment individual.

- Gestió de personal:

Direcció de l'equip de monitors/es: control d'horari, actituds i manera de treballar.

Seguiment de la recollida dels indicadors per part dels monitors i dels informes de seguiment individual.

Recull d'incidències de personal.

- Coordinació:

Mentor en les trobades de coordinació amb l'equip de monitors per implicar-los en la programació i realització de les activitats i fer seguiment dels acords presos.

Centralització de la relació dels monitors amb la resta de professionals implicats.

Coordinació amb les entitats i recursos per la realització de les activitats.

Recepció d'encàrrecs que formulin els responsables municipals

- Atenció directa:

Suport puntual en activitats concretes

Atenció a les famílies en cas d'incidències

Competències requerides