PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/108
Nom del lloc Educador/a Social - Equipament diürn persones sense sostre
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a Educador/a Social per un equipament integral diürn per persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. 

Contracte per substitució de vacances a 37,75h/setmanals

Horari rotatiu: (els horaris poden modificar-se segons el període)

Setmana 1: dilluns, dimarts i divendres de 9h a 20h, dissabte i diumenge de 10h a 20h

Setmana 2: dimecres de 12:30h a 20h, dijous i divendres de 9h a 20h

Setmana 3: dimecres i dijous de 9h a 20h

Salari: 1.800€ - 1.900€ bruts mensuals

Períodes de contractació: del 19/06/2023 al 29/06/2023; del 17/07/2023 al 28/07/2023; del 14/08/2023 al 30/08/2023; del 04/09/2023 al 28/09/2023; del 02/10/2023 al 29/10/2023.


Formació:

Titulacions imprescindibles: Educador/a Social o Treballador/a Social

Exclusió social, drogodependències, etc.

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Contacte i recollida d’informació de les persones usuàries acollides per valorar tipus d’intervenció a realitzar i informar dels recursos existents.

Disseny d’un pla de treball individualitzat d’acord amb la persona usuària en funció de les seves necessitats i característiques.

Disseny i execució d’un programa d’activitats i tallers a realitzar durant el dia.

Control i seguiment de les persones usuàries durant el temps que estiguin acollides.

Establir accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de la persona usuària en el servei i l’acceptació d’aquestes cap a altres recursos de la xarxa més adients.

Coordinar i/o derivar els casos als serveis necessaris pel desenvolupament dels processos d’inclusió de cada persona usuària.

Competències requerides