PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/0119
Data de publicació 2023-09-19 00:00:00
Nom del lloc Monitor/a Centre Obert
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Vilassar de Dalt
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a monitor/a per un centre obert ubicat a Vilassar de Dalt.

Contracte indefinit a 15h/setmanals

Horari: dilluns de 17h a 19:15h, dimarts de 15:30h a 19:15h, dimecres de 16:30h a 19:30h, dijous de 16:30h a 19:15h, divendres de 16h a 19:15h. Durant el casal d'estiu (3 setmanes), l'activitat es realitza en horari de matins a 25h/setmanals.

Salari: 500€ - 600€ bruts mensuals

Incorporació immediata.


Formació:

Formació imprescindible: Títol monitor de lleure

Es valorarà experiència professional en l'àmbit juvenil, i formació específica en l'àmbit de Joventut, Educació en el lleure i Educació Social.

Nivell C de català

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Participació en l'elaboració del projecte educatiu global de centre i la programació, implementació i avaluació d'activitats, tant ordinàries com extraordinàries.

Elaborar, implementar i avaluar accions de treball grupal amb les famílies des del servei, en funció de les necessitats detectades.

Vetllar per la integració de l'infant en el grup i dinàmica del centre

Ser el professional referent de les famílies de l'infant o adolescent i realitzar tutories familiars de forma periòdica per tal de treballar els objectius familiars plantejats al PEI.

Fomentar la participació dels pares/tutors en la dinàmica del centre.

Elaborar, revisar i avaluar el PEI dels infants dels quals és referent, així com la resta de documents de treball.

Desenvolupar els espais de treball individualitzats entesos com a espais de treball on es prenen acords amb l'infant o adolescent o es treballen aspectes concrets del seu procés personal.

Coordinació amb els professionals de l'àmbit educatiu, professionals de serveis socials o d'altres serveis que atenguin als infants per tal de consensuar objectius comuns.

Potenciar la presència i la participació dels infants i adolescents del centre en les diverses activitats de caràcter sociocultural que tinguin lloc al municipi.

Competències requerides

Creativitat, dinàmica i capacitat de lideratge

Treball en equip i en xarxa

Iniciativa i flexibilitat

Habilitats comunicatives

Anàlisi de problemes i resolució de conflictes

Polivalència

Capacitat de crear vincles de confiança