PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/0091
Data de publicació 2024-05-29 00:00:00
Nom del lloc Tècnic/a prevenció de riscos laborals
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a tècnic/a de prevenció de riscos laborals per les nostres oficines ubicades a Barcelona. 

Contracte per substitució, de durada aproximada de 6 mesos a jornada completa.

Horari: de dilluns a dijous, matí i tarda, i divendres fins les 15h.

Salari a 40h/setmanals: 2.400€ - 2.500€ bruts mensuals

Incorporació immediata


Formació:

Titulació universitària i Màster universitari en seguretat i salut en el treball, prevenció de riscos laborals i prevenció i seguretat integral o similar. Mínim disposar de dues especialitats: Seguretat en el treball i Ergonomia i psicosociologia.

Experiència professional Mínim un any
Funcions
Realitzar, revisar i actualitzar avaluacions de riscos i planificacions de l’activitat preventiva. 
Visites d'inspecció i seguretat als centres de treball 
Elaboració, implantació i seguiment de plans d’emergència i d’autoprotecció.
Coordinació d’activitats empresarials amb proveïdors i clients.
Assessorament i suport en matèria de PRL als diferents serveis. 
Investigació i comunicació d’accidents i incidents 
Assistir i assessorar en les reunions periòdiques dels comitès de seguretat i salut, i d’altres reunions per tractar temes de prevenció de riscos laborals.
Elaboració i actualització de documentació pròpia del departament.
Impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
Lliurament i gestió de la documentació de PRL del personal treballador. 
Gestionar i planificar els reconeixements mèdics, coordinant-se amb l'àrea de vigilància de la salut del servei de prevenció aliè.
Participació/ seguiment en les avaluacions de riscos psicosocials i en les mesures a implementar.
Avaluacions de riscos específiques (embaràs, professionals sensibles) 
Lliurament i control de documentació PRL dels alumnes en pràctiques.
Suport i participació en auditories internes de PRL del Dpt. o serveis.
Coordinació amb el SPA.
Pujar i actualitzar documentació PRL de personal treballador a la base de dades.
Valoració llocs de treball.
Coordinació amb el Dpt. de Formació per la realització d’accions formatives en matèria de PRL.
Competències requerides