PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/0116
Data de publicació 2024-06-11 00:00:00
Nom del lloc Tècnics/ques Intervenció Social (col·lectiu joves migrats sols)
Núm. llocs ofertats 3
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar tècnics/ques d'intervenció social per un servei que té com a objectiu identificar i oferir alternatives als infants, adolescents i joves migrats sols que es troben al carrer, en situació de risc i desemparament.

Contractes eventuals a 38,5h/setmanals per substitució de vacances

Horari: de dilluns a divendres, en horari diürn un 70% de la jornada, i horari nocturn un 30%. Disponibilitat puntual en caps de setmana

Salari: 2.600€ - 2.700€ bruts mensuals

Períodes de contractació: del 01/07/2024 al 04/09/2024, del 15/07/2024 al 15/11/2024; del 22/07/2024 al 27/10/2024


Formació:

Formació: Diplomatura o Grau en Educació Social (o superior en qualsevol de les diciplines socials)

Valorable formació en Mediació o resolució de conflictes 

Certificat negatiu de delictes sexuals

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Realitzar les tasques de prospecció i detecció de menors i joves a l’espai públic.

Anàlisis de les demandes d’actuació i elaboració de les propostes d’intervenció.

Contacte amb la població objecte d’intervenció tant a nivell individual com grupal.

Anàlisi, diagnòstic i disseny de plans de treball amb els menors i joves.

Realització del seguiment dels menors i joves i elaboració de sistemes d’avaluació.

Realització d’acompanyaments i gestions amb menors i joves.

Fer les propostes d’activació de recursos/serveis necessàries.

Realitzar les actuacions de coordinació necessàries amb els recursos/serveis activats

Coordinació amb la xarxa de serveis per tal de: intercanviar informació, acords sobre pautes d’acció educativa, terminis temporals, etc.

Recollida sistematitzada d’informació sobre les persones i grups contactats, així com de l’entorn territorial en què es desenvolupa la seva activitat.

Mediació en situació de conflictes, negociació comunitària, arribada a acords entre grups i seguiment de l’evolució d’aquests. Disseny d’accions comunitàries en situació de crisi i alarma social.

Registre de l’evolució qualitativa i quantitativa de la població objecte d’intervenció i de les situacions d’emergència que cal prevenir en el conjunt dels territoris en els que s’ha actuat.

Recollir la informació de cada actuació als sistemes informàtics establerts (consulta i introducció de dades al SIAS) i elaborar els informes socials necessaris.

Atenció immediata en situacions d’urgència.

Mantenir i alimentar les bases de dades que contenen la informació i els indicadors del servei en tots els nivells d’intervenció.

Elaborar els mapes del servei (actors, actius al territori...).

Analitzar tota la informació rebuda per valorar dinàmiques, tendències i altres fenòmens emergents.

Conèixer i complir els procediments, protocols i instruccions de treball del servei.

Participar activament a les reunions de posada en comú de casos per tal de fer seguiment i avaluar aquells que tingui assignats com a referent i tenir coneixement general de la globalitat d’activitats del servei.

Competències requerides

Capacitat d’anàlisi, valoració i gestió.

Autonomia i pro activitat.

Coneixements de la diversitat social i cultural de la ciutat de Barcelona i de l’organització comunitària dels barris i districtes.

Coneixements de la cartera de serveis socials i recursos públics, privats i associatius a l’abast.

Coneixements del funcionament dels sistemes de protecció d’infants i joves, així com de temes d’immigració i legislació vigent.

Empatia, habilitats de relació social, comunicació i per a l’escolta activa.

Capacitat d’adaptació, flexibilitat i treball en equip.

Habilitats de mediació i negociació.

Capacitat d’atenció multicultural.

Fluïdesa en idioma català, castellà, angles, francès

Coneixements d’eines d’ofimàtica.

Capacitat per al seguiment i avaluació d’indicadors, redacció d’informes, així com manteniment