PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/0139
Data de publicació 2024-06-07 00:00:00
Nom del lloc Tècnics/ques Intervenció Social
Núm. llocs ofertats 10
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar tècnics/ques d'intervenció social per un servei que té com a objectiu l'atenció social al sensellarisme a l'espai públic.

Contractes temporals a 38,5h/setmanals  per substitució de vacances.

Horari: de dilluns a divendres, en horari diürn un 70% de la jornada, i horari nocturn un 30%. Disponibilitat puntual en caps de setmana

Salari: 2.700€ - 2.800€ bruts mensuals

Períodes de contractació: del 19/08/2024 al 05/09/2024 i del 25/09/2024 al 04/10/2024; del 15/07/2024 al 27/09/2024; del 15/07/2024 al 20/09/2024; del 29/07/2024 al 18/09/2024; del 16/07/2024 al 19/09/2024, del 13/08/2024 al 02/09/2024, del 22/07/2024 al 31/07 /2024, 05/08/2024 al 04/09/2024 i del 11/09/2024 al 01/10/2024.


Formació:

Grau o Diplomatura en Treball Social o Educació Social (o titulació equivalent o superior amb experiència professional d’1 mínim d’un any en atenció social a col·lectius d’alta vulnerabilitat social).

Certificat negatiu de delictes sexuals

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Prospectar l’espai públic, els assentaments i les dinàmiques d’assentaments i recollida i traspàs d’informació quantitativa i qualitativa a l’Oficina Tècnica.

Complir els procediments, protocols i instruccions de treball del servei.

Responsabilitzar-se del primer contacte amb els usuaris en medi obert.

Fer la primera atenció, recollida d’informació, valorar i fer el diagnòstic social dels usuaris i orientar la intervenció social del cas.

Valorar el grau de vulnerabilitat dels usuaris.

Vincular els usuaris al servei.

Assumir la referencia social de les persones ateses, amb l’elaboració del Pla de Treball en funció del diagnòstic concret, i del seguiment d’aquest pla.

Dissenyar, executar i fer el seguiment d’activitats educatives grupals.

Dissenyar i elaborar els materials didàctics necessaris per executar les activitats.

Fer el treball de camp i recollir la informació per l’avaluació de l’impacte comunitari i a l’espai públic, identificar dinàmiques, deficiències i problemàtiques i valorar els indicadors de risc.

Dissenyar, executar i avaluar propostes d’intervenció social sobre l’espai públic.

Desenvolupar i executar de processos de mediació i intermediació comunitària.

Recollir la informació de cada actuació als sistemes informàtics establerts i elaborar els informes socials necessaris.

Fer les propostes de prescricpció de prestacions/recursos/serveis necessàries.

Coordinar les actuacions amb els professionals d’altres serveis i entitats implicades en la intervenció amb els usuaris dels que en sigui referent i fer-ne el seguiment.

Competències requerides

Capacitat d’observació i anàlisi.

Capacitat per la valoració i diagnosi de casos.

Coneixements per elaborar plans de treball i fer el seguiment dels mateixos.

Coneixements d’intervenció socioeducativa.

Coneixement d’atenció multicultural.

Coneixements de la cartera de serveis socials i recursos públics, privats i associatius a l’abast.

Habilitats de comunicació i per a l’escolta activa.

Habilitats de mediació i negociació.

Capacitat d’adaptació, flexibilitat i treball en equip.

Capacitat per al treball col·laboratiu.

Coneixement de l’idioma català i castellà i, preferiblement, de l’anglès i/o francès.

Coneixements d’eines d’ofimàtica.

Capacitat per a la redacció d’informes