PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/0124
Data de publicació 2024-06-07 00:00:00
Nom del lloc Tècnic/a habitatges
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a tècnic/a d'habitatges per un servei de prevenció, intervenció i mediació en habitatges públics.

Contracte de substitució per excedència a 38,5h/setmanals 

Horari: dilluns a divendres de 8h a 14:30h, dilluns i dimecres de 15h a 18h

Salari: 1.900€ - 2.000€ bruts mensuals

Incorporació immediata


Formació:

Formació universitària, preferentment de l'àmbit social (treball social, educació social, dret, psicologia amb cursos d'especialització de mediació i negociació)

Valorable formació en Mediació

Experiència professional Mínim 3 anys en servei de característiques similars
Funcions

Realitzar l'acollida i acompanyament per als nous arrendataris dels habitatges públics, protegits i/o gestionats en el marc d'un programa públic

Realització de gestions inicials per disposar de l'habitatge amb tots els serveis, i la integració dels arrendataris en l'entorn immediat de l'habitatge i amb la comunitat de veïns

Interlocució, relació i mediació en conflictes, en col·laboració amb els ens o organismes propietaris o gestors dels habitatges o dels programes, amb els serveis socials i amb les comunitats de veïns de l'entorn immediat dels habitatges objecte d'intervenció, per tal de dissenyar i dur a terme la millor estratègia d'actuació envers la problemàtica concreta sobre la que intervenir

Anàlisi, avaluació i proposta d'actuació sobre les situacions socials i econòmiques particulars d'aquelles unitats de convivència arrendatàries o residents a habitatges pùblics, protegits o gestionats en el marc d'un programa públic, que incorrin en situacions que afectin els habitatges, com pot ser la morositat o dificultat de pagament envers el lloguer acordat o procediments de desnonamnet dels habitatges, en col·laboració amb els serveis socials

Seguiment de les obligacions contractuals dels arrendataris de tots els habitatges

Garantir el bon ús dels recursos públics, valorant la idoneïtat dels ajuts al lloguer i/o altres recursos destinats per ajudar a les famílies

Realització de funcions de mediació en comunitats en les que s'identifiqui una manca d'hàbits comunitaris com element clau que impedeixi la bona convivència

Competències requerides

Capacitat d'anàlisi, valoració i gestió de forma autònoma i proactiva

Capacitat de treball en equip

Capacitat per les relacions interpersonals

Capacitat d'interlocució amb altres serveis preferentment de caire social

Coneixements de mètodes de mediació per a la resolució de conflictes

Coneixements informàtics a nivell d'usuari

Flexibilitat horària