PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/0132
Data de publicació 2024-06-19 00:00:00
Nom del lloc Tècnic/a Intervenció Social - col·lectiu sense llar
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a professional per uns allotjaments per persones sense llar.

Contracte temporal a 31h/setmanals

Horari: dilluns a divendres, torns rotatius de 9h a 15h o 15h a 21h.

Salari: 2.100 - 2.200€ bruts mensuals

Període de contractació: 17/07/2024 al 18/10/2024


Formació:

Formació imprescindible: Diplomatura o Grau en Educació Social o Treball Social

Experiència professional Mínim 1 any
Funcions

Valoració i diagnosi de la primera acollida i sortida.

Actuar com a referent del cas.

Treball directe individual.

Observació de les habilitats socials, laborals i de vida quotidiana i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.

Elaboració (junt amb la persona referent derivadora) del pla de treball individual.

Valoració, diagnòstic i pronòstic per al seguiment conjunt amb l'equip del servei.

Suport per a la presa de decisions.

Coordinació amb altres serveis del territori, Centre d'Atenció Primària, entre d'altres.

Manteniment actualitzat de la documentació.

Organització d'activitats socioeducatives en funció de necessitats de les persones.

Vetllar i garantir la correcta organització de la vida quotidiana i la dinàmica de l'allotjament.

Garantir els acompanyaments que calguin.

Cerca activa d'ahbitatge per tal de faciltar la sortida del servei.

Realització d’activitats socioeducatives adreçades a les persones ateses.

Competències requerides