PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/0100
Data de publicació 2024-06-27 00:00:00
Nom del lloc Advocat/da especialista en Immigració
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a advocat/da especialista en immigració per cobrir un servei que té com a objectiu donar suport a persones nouvingudes que es troben en procés de reagrupament familiar.

Relació laboral: Autònom.

25h mensuals aproximades, segons demanda del servei  

Horari: dilluns i dimarts tarda de 15/16h a 19:30h, en funció de la programació

L'atenció es realitzarà de manera presencial als diversos districtes del servei.

Preu brut/hora: 27,85€ 


Formació:

Grau/Llicenciatura en Dret.

Coneixements de tràmits d'estrangeria.

Valorable coneixements d'altres idiomes (anglès, francès, àrab, xinès...)

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Participar i assessorar en temes jurídics en sessions grupals organitzades.

Sessions individualitzades individuals i/o a familiars que per la seva complexitat o urgència del procés jurídic de reagrupament familiar requereixin d'una atenció específica i en la que es valorarà la derivació als serveis especialitzats.

Assessorar i donar suport jurídic- administratiu als professionals del servei en tots els temes relacionats amb la legislació d'estrangeria que impacti en els processos de Reagrupament Familiar.

Fer orientacions i propostes de millora als responsables del programa.

Control de la documentació generada i incorporar dades d'intervenció de les persones ateses en la base de dades del programa.

Elaboració de propostes d'informes i documents. 

Competències requerides