PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/0151
Data de publicació 2024-07-01 00:00:00
Nom del lloc Educador/a Social - Equipament diürn persones sense sostre
Núm. llocs ofertats 2
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar dos Educadors/res Socials per un equipament integral diürn per persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. 

Contracte per substitució a 37,75h/setmanals (durada aproximada de 2-3 mesos)

Horari:

Setmana 1: dilluns, dimarts i divendres de 9h a 20h, dissabte i diumenge de 10h a 20h

Setmana 2: dimecres de 12:30h a 20h, dijous i divendres de 9h a 20h

Setmana 3: dimecres i dijous de 9h a 20h

Salari: 2.000 - 2.100€ bruts mensuals

Incorporació 15/07/2024 i 24/07/2024


Formació:

Titulacions imprescindibles: Educador/a Social o Treballador/a Social

Exclusió social, drogodependències, etc.

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Contacte i recollida d’informació de les persones usuàries acollides per valorar tipus d’intervenció a realitzar i informar dels recursos existents.

Disseny d’un pla de treball individualitzat d’acord amb la persona usuària en funció de les seves necessitats i característiques.

Disseny i execució d’un programa d’activitats i tallers a realitzar durant el dia.

Control i seguiment de les persones usuàries durant el temps que estiguin acollides.

Establir accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de la persona usuària en el servei i l’acceptació d’aquestes cap a altres recursos de la xarxa més adients.

Coordinar i/o derivar els casos als serveis necessaris pel desenvolupament dels processos d’inclusió de cada persona usuària.

Competències requerides