PROGESS - Portal de treball

PROGESS - Portal de treball

Llistat d'ofertes

Títol del treball Núm. vacants Data Publicació
Tècnic/a Intervenció directa

PROGESS hem de contractar un professional per un projecte d'intervenció socioeducativa per a persones adultes que tenen o tindran fills i filles a càrrec.

24h/setmana

Horari: 4 matins de 9h a 14.30h

Periode de contractació: contracte del 16/09/2020 fins al 30/06/2021

Salari: 1.100€ - 1.200€ bruts mensuals amb pagues incloses

1 07/09/2020
Dinamitzador/a Comunitari/ària en Espai Públic

PROGESS hem de contractar un professional per incorporar-se a un servei de l'Administració Pública de Barcelona que té com a finalitat la gestió de conflictes d'àmbit social i de natura multifactorial a l'espai públic.

Horari: 26,6h a la setmana, aproximadament (Horaris rotatius de dilluns a diumenge, diferents torns de matins, tarda i nits)

Salari: 1.700€ i 1800 € bruts mensuals 

Incorporació al setembre 

 

1 25/08/2020
Tècnics/ques gestió de conflictes

PROGESS hem de contractar professionals per cobrir suplències en periode d'estiu per un servei que té com a objectiu el desenvolupament de projectes operatius d'àmbit social per a la prevenció, contenció, tractament i la resolució de situacions d'alarma social i conflictes desencadenats a l'espai públic.

Horaris rotatius de dilluns a diumenge, diferents torns (matins, tarda i nits)

Duració contracte 2-3 mesos

Horari 37.5h setmanals

Salari: 2.300€ - 2.400€ bruts amb pagues incloses

04/08/2020
Tècnics/ques Intervenció i logística Urgències i Emergències Socials

PROGESS hem de contractar professionals per realitzar suplències puntuals a un servei de l'administració pública de Barcelona que té com a objectiu l'atenció a persones que pateixen una situació d'urgència o emergència social.

Horari de dilluns a diumenge, torns rotatius de matins, tarda i nits. 

Salari per 38h/semanals: 1.600€ - 1.800€ bruts mensuals amb pagues incloses

Incorporació immediata

 

04/08/2020
Psicòlegs/es i Treballadors/es Socials Urgències i Emergències Socials

PROGESS hem de contractar psicòlegs/ues i treballadors/es socials per cobrir suplències puntuals a un servei d´atenció psicosocial permanent, que atén qualsevol situació d´urgència i emergència social a la ciutat de Barcelona.

Horari de dilluns a diumenge, torns rotatius de matins, tarda i nits.

Incorporació immediata

 

 
04/08/2020
Tècnics/ques Auxiliars - col·lectiu sense sostre

PROGESS hem de contractar professionals per cobrir suplències puntuals per un equipament residencial per persones sense llar.

Horaris de matins, tarda, nits i caps de semana.

Salari a 38h/setmanals: 1.200€ - 1.300€ bruts mensuals amb pagues incloses

Incorporació immediata

20/07/2020