PROGESS - Portal de treball

PROGESS - Portal de treball

LLISTAT D'OFERTES

Títol del treball Núm. vacants Data publicació
Tècnic/a de selecció

PROGESS hem d'incorporar un/a tècnic/a de selecció per incorporar a les nostres oficines centrals.

Contracte temporal a 40h/setmana fins el 31/07/2024, contracte a 35h/setmana a partir del 01/08/2024

Horari: de dilluns a dijous de 9:30h a 18h, divendres fins les 15h 

1 dia de teletreball a distància

Salari a jornada completa: 2.000€ - 2.100€ bruts mensuals

Incorporació immediata 

1 12/07/2024
Treballador/a Social (jornada parcial)

PROGESS hem de contractar un/a Treballador/a Social per un servei que té com a objectiu la gestió i l'elaboració de propostes dels Informes d'Arrelament Social i dels Documents de Veïnatge de la ciutat de Barcelona. 

Contracte indefinit a 17,5h/setmanals

Horari: dilluns de 13.30h a 19.30h, dimarts de 14h a 19h i dimecres de 12.30h a 19h.

Salari: 800€ - 900€ bruts mensuals

Incorporació immediata

1 11/07/2024
Tècnics/ques de gestió de conflictes

PROGESS hem de contractar tècnics/ques de gestió de conflictes en un servei que té com a objectiu el desenvolupament de projectes operatius d'àmbit social per a la prevenció, contenció, tractament i la resolució de situacions d'alarma social i conflictes desencadenats a l'espai públic.

Contractes eventuals a 38,5h/setmanals per substitució de vacances 

Horaris: rotatius de dilluns a diumenge, diferents torns (matí, tarda i nit)

Salari: 2.900€ - 3.000€ bruts mensuals 

Incorporació 01/08/2024

2 08/07/2024
Auxiliar Polivalent - Centre residencial persones sense sostre (tardes)

PROGESS hem de contractar un/a auxiliar per incorporar-se a un equipament diürn per persones sense sostre a Barcelona.

Condicions:

Contractes per substitució a 35h/setmanals

Horari: de dilluns a divendres de 16:00h - 23:00h

Salari: 1.400-1.500€ bruts mensuals

Període d'incorporació: del 01/08/2024 al 31/08/2024

1 05/07/2024
Animador/a Sociocultural Espai Jove (25h/setmana)

PROGESS hem de contractar un animador/a sociocultural per incorporar-se a un equipament juvenil municipal de Barcelona adreçat a adolescents i joves.

Contracte eventual a 25h/setmanals

Horari distribuit en setmana curta i llarga, tardes de 15h/16h a 22h. Es treballa un cap de setmana cada tres: dissabte de 10h a 13h i de 17h a 22h, diumenge de 17h a 22h

Salari: 1.100€ - 1.200€ bruts mensuals

Incorporació immediata

1 04/07/2024
Auxiliar Polivalent - Equipament diürn persones sense sostre

PROGESS hem de contractar un/a auxiliar per incorporar-se a un equipament diürn per persones sense sostre a Barcelona.

Contractes per substitució a 30h/setmanals

Horari: Jornada 1: de dilluns a divendres de 9:00h a 15:00h, cap de setmana de 9:00h a 20:00h (quan es treballi el cap de setmana, es descansa dilluns i dimarts). Jornada 2: dilluns a dijous de 9:00h a 14:30h, divendres de 9:00h a 15:00h i caps de setmana de 9:00h a 20:00h. Jornada 3: setmana 1: dilluns, dimarts de 9:00h a 20:00h, dissabtes i diumenges de 8:30h a 18:30h. Setmana 2: dimecres, dijous i divendres de 15:00h a 20:00h.

Salari: 1.300-1.400€ bruts mensuals

Període de contractació: del 02/08/2024 al 15/10/2024

1 01/07/2024
Educador/a Social - Equipament diürn persones sense sostre

PROGESS hem de contractar dos Educadors/res Socials per un equipament integral diürn per persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. 

Contracte per substitució a 37,75h/setmanals (durada aproximada de 2-3 mesos)

Horari:

Setmana 1: dilluns, dimarts i divendres de 9h a 20h, dissabte i diumenge de 10h a 20h

Setmana 2: dimecres de 12:30h a 20h, dijous i divendres de 9h a 20h

Setmana 3: dimecres i dijous de 9h a 20h

Salari: 2.000 - 2.100€ bruts mensuals

Incorporació 15/07/2024 i 24/07/2024

2 01/07/2024
Informador/a Centre Cívic (jornada 7,5h/setmana)

PROGESS hem de contractar un/a Informador/a per treballar a un Centre Cívic de Barcelona.

Contracte indefinit a 7,5h/setmanals

Horari: dimarts de 8:45h a 14h i dissabtes alterns de 10h a 14:30h

Salari: 250€ - 350€ bruts mensuals

Incorporació 03/09/2024

1 27/06/2024
Advocat/da especialista en Immigració

PROGESS hem de contractar un/a advocat/da especialista en immigració per cobrir un servei que té com a objectiu donar suport a persones nouvingudes que es troben en procés de reagrupament familiar.

Relació laboral: Autònom.

25h mensuals aproximades, segons demanda del servei  

Horari: dilluns i dimarts tarda de 15/16h a 19:30h, en funció de la programació

L'atenció es realitzarà de manera presencial als diversos districtes del servei.

Preu brut/hora: 27,85€ 

1 27/06/2024
Informador/a Centre Cívic

PROGESS hem de contractar un/a informadora/a per treballar a un equipament cultural municipal, orientat al desenvolupament social i cultural del territori, a la participació, així com la promoció de la vida associativa.

Contracte indefinit a 30h/setmanals

Horari: dilluns de 15h a 19:30h, dimarts de 8h a 14h, dimecres de 16h a 21:30h, dijous de 15h a 22h, divendres de 16:30h a 22h, dissabtes alterns de 9:45h a 14:15h i de 15:45 a 19:15h, diumenge trimestral de 9:30h a 14:30h

Salari: 1.100€ - 1.200€ bruts mensuals

Incorporació 1/09/2024

La selecció es realitzarà el mes de juliol 2024.

1 26/06/2024
Treballador/a Social Urgències i Emergències Socials

PROGESS hem de contractar un/a treballador/a social per a un servei de l'administració pública de Barcelona que té com a objectiu l'atenció a persones que pateixen una situació d'urgència o emergència social.

Contracte de substitució per baixa mèdica a 33h/setmanals 

Horari: de dilluns a diumenge, en torns rotatius de tarda i nit (tarda: 14h a 22h; nit: 22h a 6h o 18h a 16h)

Salari: 1.900€ - 2.000€ bruts mensuals

Incorporació immediata

1 25/06/2024
Tècnic/a Intervenció Social - col·lectiu sense llar

PROGESS hem de contractar un/a professional per uns allotjaments per persones sense llar.

Contracte temporal a 31h/setmanals

Horari: dilluns a divendres, torns rotatius de 9h a 15h o 15h a 21h.

Salari: 2.100 - 2.200€ bruts mensuals

Període de contractació: 17/07/2024 al 18/10/2024

1 19/06/2024
Tècnic/a d'Intervenció i Logística - Urgències i Emergències Socials

PROGESS hem de contractar professionals per un servei d'atenció psicosocial permanent, que atén qualsevol situació d'urgència i emergència social a la ciutat de Barcelona.

Contracte temporal a 30h/setmanals.

Horaris: rotatius de dilluns a diumenge segons calendari. Mati: 6h a 14h; tarda 14h a 22h; nit 22h a 6h. Caps de setmana i festius torns de 12h.

Salari: 1.300 -1.400€ bruts mensuals

Incorporació immediata

3 19/06/2024
Auxiliar de manteniment

PROGESS hem de contractar un/a auxiliar de manteniment per als nostres centres de treball ubicats a Barcelona i rodalies.

Contracte eventual a 15h/setmana

Horari: a determinar segons disponibilitat del candidat (matí o tarda)

Salari: 600€ - 700€ bruts mensuals

Incorporació immediata

1 18/06/2024
Tècnics/ques Intervenció Social

PROGESS hem de contractar tècnics/ques d'intervenció social per un servei que té com a objectiu l'atenció social al sensellarisme a l'espai públic.

Contractes temporals a 38,5h/setmanals  per substitució de vacances.

Horari: de dilluns a divendres, en horari diürn un 70% de la jornada, i horari nocturn un 30%. Disponibilitat puntual en caps de setmana

Salari: 2.700€ - 2.800€ bruts mensuals

Períodes de contractació: del 19/08/2024 al 05/09/2024 i del 25/09/2024 al 04/10/2024; del 15/07/2024 al 27/09/2024; del 15/07/2024 al 20/09/2024; del 29/07/2024 al 18/09/2024; del 16/07/2024 al 19/09/2024, del 13/08/2024 al 02/09/2024, del 22/07/2024 al 31/07 /2024, 05/08/2024 al 04/09/2024 i del 11/09/2024 al 01/10/2024.

10 07/06/2024
Auxiliar Social Espai Públic (nits)

PROGESS hem de contractar dos auxiliars d'espai públic per realitzar tasques d'informació, sensibilització i foment d'accions per a promoure el veïnatge i respecte entre la ciutadania a l'espai públic, per un servei de l'Administració Pública.

Contracte temporal a 21,5h/setmanals

Horaris: rotatius de dilluns a diumenges de 22:30h a 4:30h, 00:30h a 6:30h o 21h a 03:30h

Salari: 1.200€ - 1.300€ bruts mensuals

Periode de contractació: 03/06/2024 al 30/09/2024

2 07/06/2024
Auxiliar Social Espai Públic (nits)

PROGESS hem de contractar un/a auxiliar d'espai públic per realitzar tasques d'informació, sensibilització i foment d'accions per a promoure el veïnatge i respecte entre la ciutadania a l'espai públic, per un servei de l'Administració Pública.

Contracte indefinit a 19,45h/setmanals

Horaris: rotatius de dilluns a diumenges de 22:30h a 4:30h, 00:30h a 6:30h o 21h a 03:30h

Salari: 1.100€ - 1.200€ bruts mensuals

Incorporació immediata

1 07/06/2024
Tècnic/a prevenció de riscos laborals

PROGESS hem de contractar un/a tècnic/a de prevenció de riscos laborals per les nostres oficines ubicades a Barcelona. 

Contracte per substitució, de durada aproximada de 6 mesos a jornada completa.

Horari: de dilluns a dijous, matí i tarda, i divendres fins les 15h.

Salari a 40h/setmanals: 2.400€ - 2.500€ bruts mensuals

Incorporació immediata

1 29/05/2024