PROGESS - Portal de treball

Portal de treball

Descripció de l'oferta

Perfil
Referència lloc OT2020/0002
Nom del lloc Dinamitzador/a Comunitari/ària en Espai Públic
Data Límit presentació
Núm. llocs ofertats 1
Lloc de treball Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un professional per incorporar-se a un servei de l'Administració Pública de Barcelona que té com a finalitat la gestió de conflictes d'àmbit social i de natura multifactorial a l'espai públic.

Horari: 26,6h a la setmana, aproximadament (Horaris rotatius de dilluns a diumenge, diferents torns de matins, tarda i nits)

Salari: 1.700€ i 1800 € bruts mensuals 

Incorporació al setembre 

 


Estudis Llicenciatura /Grau Universitari
Formació complementària:

Formació Imprescindible: Treballador Social o Educador Social (o equivalent o superior, com ara Llicenciats/des en Psicologia, Dret, Antropologia o Sociologia).

Experiència professional 1 any
Funcions

- Mapejar els actors existents i establir contacte amb tots ells - veïnat, comerços, entitats i visitants. 

- Promoure la implicació de serveis, entitats i comerços en el passa a l'entorn i impuls del seu coneixement mutu. 

- Detecció iniciatives concretes a desenvolupar al carrer que permetin incidir en la implicació de veïnat, comerciants, entitats i usuaris de l'espai i que puguin ser d'interès per a la millora de la zona. 

- Detecció de noves formes d'utilització de l'espai públic i grups informals amb usos innovadors i interessants.

- Millora de les condicions de convivència i la gestió dels diferents usos que es fan de l'espai públic, detectant i intervenint des de la mediació sobre les problemàtiques de convivència que puguin sorgir. 

- Detectar incidències a nivell físic i/o de manteniment de l'espai, activant els serveis municipals competents i fer propostes de millora si s'escau. 

- Facilitar la comunicació entre veïns/entitats i Districte. 

Salari brut anual
Competències requerides
Jornada - Data inici
Horari Data fi