PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2021/0001
Nom del lloc Treballador/a Social - col·lectiu sense sostre
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a treballador/a social per un centre residencial per persones sense sostre.

Contracte de durada d'un any a 38h/setmana.

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8h a 15h, dimarts de 10h a 15h i de 15:30h a 18:30h i dijous de 10:30h a 15h i de 15.30h a 18h.

Salari: 1.900€ - 2.100€ bruts mensuals

Període de contractació: 17/05/2021 - 16/05/2022

 


Estudis Diplomatura/Grau Treball Social
Formació complementària:
Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional Mínim 1 any
Funcions

Recollir la informació, realitzar el procés d’acollida en el centre i establir el pla de treball conjuntament amb l’educador/a.
Contacte i recollida d’informació de les persones usuàries acollides per valorar tipus d’intervenció a realitzar. Informar-los dels recursos existents.
Atenció i anàlisi de la demanda de les persones usuàries i registre de dades.
Tramitació de serveis i recursos necessaris d’acord amb l’educador/a.
Coordinar i/o derivar els casos als serveis adequats del Programa d’Atenció a Persones Sense Llar o a d’altres xarxes pel desenvolupament dels processos d’inclusió de cada persona.
Renovacions d'estades, en funció del seguiment i pla de treball acordat amb l'educador/a.

Salari brut 1.800€ - 2.000€ bruts mensuals
Competències requerides

Les habilitats professionals fonamentals seran les de coordinació, visió integral de la intervenció i treball en equip. Aportació en valors, habilitats socials.

Habilitats específiques en: comunicació i diàleg, flexibilitat, mediació, negociació, empatia, assertivitat.

Jornada Jornada a temps complet Data inici 16/05/2021
Horari Data fi