PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2021/0001
Nom del lloc Cap de Projecte
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a Cap de Projecte.

Contracte de durada de dos anys amb possibilitats de continuïtat a 38h/setmana

Horari de matins i dues tardes a determinar

Salari: 2.400€ - 2.600€ bruts mensuals

Incorporació febrer 2022


Estudis Grau Universitari
Formació complementària:

Formació imprescindible: Sociòleg/loga, Enginyer/a en Organitzacions, Ciències Polítiques o d'altres titulacions similar o inferiors, que garanteixin els coneixements per al desenvolupament de les funcions encomanades.

Valorable experiència en l'administració pública.

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

- Anglès  > Mig

Experiència professional Mínim 2 anys
Funcions

Funcions de contextualització:

- Immersió tècnica en les polítiques socials de l'Àrea i en els projectes que configuren la Mesura, així com en la seva estructura organitzativa i els actors clau amb els que haurà de relacionar-se.

Funcions de Cap de Projecte:

- Planificació, implementació i avaluació del procés i dels resultats del projecte.

- Identificació dels aspectes crítics i proposta d'alternatives.

- Impuls dels diferents espais i mecanismes de coordinació amb els diferents actors/operadors de projecte.

- Contrast i coordinació amb la Direcció propietària del projecte.

Funcions de gestió:

- Elaboració dels informes de seguiment del projecte.

- Elaboració d'altres informes i documents que es precisin vinculats: presentacions, informes executius...

Funcions de secretària tècnica:

- Preparació de documentació de les reunions.

- Convocatòries, recollida i impuls dels acords, elaboració de documents que se'n derivin.

Funcions de coordinació:

- Coordinació periòdica amb els/les referents i operadors/es del projecte, a través de coordinacions individuals i/o comissions de treball conjunt.

- Propostes d'altres espais operatius de coordinació. 

- Participació en reunions, comissions i d'altres espais de coordinació o de treball, en que es tractin temes que tinguin impacte en el projecte.

Funcions de representació:

- Assistència i representació en aquells espais que es requereixen, sempre d'acord amb el seu encàrrec.

Funcions de suport tècnic vinculades a d'altres projectes estratègics de la Direcció:

- Suport tècnic en els projectes i/o processos en que es requereixi.

Salari brut 2.400€ - 2.600€ bruts mensuals
Competències requerides

Visió global i estratègica

Coneixements en matèria de planificació, implementació i avaluació de projectes.

Capacitat de treball col·laboratiu.

Coneixements en sistemes d'avaluació

Capacitat de síntesi d'informació

Jornada Jornada a temps complet Data inici 01/02/2022
Horari Data fi