PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2019/0049
Nom del lloc Educador/a Social Centre Obert
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Terrassa
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a educador/a social per un centre obert ubicat a Terrassa.

Contracte temporal a 15h/setmanals

Horari de dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h

Salari: 600€ - 700€ bruts mensuals

Període de contractació del 01/09/2022 fins 09/11/2022


Formació:

Diplomatura/Grau Educació Social

Experiència professional Mínim un any
Funcions

Detecció de les necessitats, inquietuds, potencialitats, etc., dels i de les infants i adolescents, i estructurar a partir d’aquest, el disseny, l’execució i l’avaluació del pla d’intervenció del projecte.

Estructurar els objectius específics del programa a partir dels objectius generals.

Desenvolupar la tasca educativa en base al projecte socioeducatiu acordat, de forma que quedi garantida la qualitat del mateix.

Programar, preparar i desenvolupar les activitats i accions de les quals cada professional és responsable.

Garantir l’atenció directa als i les infants i adolescents participants del projecte a través de l’accés a la informació, l’assessorament, la dinamització i l’acompanyament educatiu.

Detectar, motivar i acompanyar als infants i adolescents en el procés de desenvolupar accions participatives, generades des del propi projecte.

Competències requerides